Bolagsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 6 maj 2021 mars 31, 2021 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma torsdag den 6 maj 2021, kl. 14:00 via webbmöte. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 28 april 2021 vara införd i

Läs mer

Bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 28 april 2020 mars 27, 2020 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdag den 28 april 2020, kl. 14:00 på bolagets kontor, Vendevägen 89, Danderyd. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 22 april

Läs mer

Stockholms stad stärker samarbetet med Sensavis runt satsningen på tillgängliga digitala lärmiljöer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är i fokus. Som en del av sin satsning på tillgängliga lärmiljöer väljer nu Stockholms stad att tillgängliggöra Sensavis

Läs mer

Recension av Sensavis Visual Learning Tool från Skolappar.nu!

Jonas har recenserat Sensavis Visual Learning Tool (Windows 10), som används för att individanpassa lärandet och aktivera eleverna genom att arbeta med interaktiva och levande 3D-visualiseringar. ”Min grupp i kursen Biologi 1 på gymnasiet arbetade med celldelning genom att studera olika faser i mitosen hos rotspetspreparat med mikroskopering. När vi sedan analyserade skillnaderna mellan mitos

Läs mer

Sensavis på SETT 2017

Ni hittar Sensavis i monter D:60 och i konferensrum S1. Under SETT har vi besök av Molly B. Zielezinski, doktorand på Stanford Graduate School of Education, som forskar inom lärande och tekniska hjälpmedel (Learning Sciences & Technology Design, Curriculum Studies & Teacher Education). Missa inte att boka in dig på någon av de lunchföreläsningar eller workshops hon håller! Vi

Läs mer

Lebanon Democrat: Wilson County får nationell utmärkelse

Priset Digital School District Survey delas varje år ut till skolstyrelser och -skoldistrikt för exemplariskt användande av teknikt. Priset presenterades av Center for Digital Education på den årliga konferensen för National School Boards Association. Sensavis kund Wilson County Schools tog hem andra pris i kategorin stora skoldistrikt (12000 elever eller fler). Läs artikeln här.

TheFlippedScientist: Att göra det osynliga synligt

Läs detta intressant blogginlägg om innovativa undervisningsstrategier för att förbättra lärandet i klassrummet,  kognitiv belastning och hur denna lärare använder Sensavis visuella lärverktyg i kombination med Microsoft Office Mix för att hjälpa eleverna att konstruera mentala modeller av vetenskapliga principer! Du hittar blogginlägget här.