KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL)

– KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING – Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796–1205, kallas till årsstämma den 28 juni 2024, kl. 12:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 22 juni 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 16 maj 2023

April 17, 2023 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdag den 16 maj 2023, kl. 14:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 9 maj 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Läs mer

EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) 20231130

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 30 november 2023 27 oktober, 2023 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Kallelse extra stämma avser kontrollbalansräkning 2. Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas nu till extra stämma, den 30 november 2023, kl. 12:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg. Aktieägare som önskar delta

Läs mer

EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) 20230330

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 30 mars 2023 1 mars, 2023 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Med anledning av att styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar att aktiekapitalet inte är intakt kallas aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, till extra stämma, den 30 mars 2023, kl. 12:00 på bolagets

Läs mer

EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) 2022

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 28 oktober 2022 September 16, 2022 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma fredag den 28 oktober 2022, kl. 14:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21

Läs mer

Bolagsstämma 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 31 maj 2022 april 22, 2022 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdag den 31 maj 2022, kl. 10:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 24 maj

Läs mer

Bolagsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 6 maj 2021 mars 31, 2021 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma torsdag den 6 maj 2021, kl. 14:00 via webbmöte. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 28 april 2021 vara införd i

Läs mer

Bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 28 april 2020 mars 27, 2020 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdag den 28 april 2020, kl. 14:00 på bolagets kontor, Vendevägen 89, Danderyd. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 22 april

Läs mer