Vi har skapat ett partnerprogram för att se till så våra partners har rätt verktyg för att introducera Sensavis Visual Learning Tool till pedagoger världen över.

Vi är alltid öppna för nya samarbeten med företag som arbetar mot utbildningsmarknaden idag, har bra nätverk och ramavtal. En förutsättning för ett samarbete är att du förstår skolans digitalisering och att du, som vi, anser att teknik ska stötta pedagogiken, inte ersätta läraren. Vi vill också att våra partners delar vår vision om att vara en av de drivande krafterna i att skapa möjligheter för alla elever att utforska ämnen och områden som de tidigare varit utestängda från, och genom att göra det öppna dörren till nya sätt att tänka.

Sensavis partnerprogram har tre nivåer – distributör, återförsäljarpartner och utbildningspartner. Fördelarna och kraven för varje nivå är specificerade nedan.

Distributör

 

Sensavis distributörer gör en inledande investering i samarbetet. De kan antingen sälja direkt till slutanvändare eller hantera den lokala återförsäljarkanalen. De erbjuder extratjänster för att hjälpa till att öka marknadens intresse för vår produkt, som marknadsföring, erbjudanden, branding, support etc. De ansvarar för att bygga och hantera återförsäljarkanalen i sitt land. Distributörer har normalt sett högre marginaler än återförsäljarpartners eftersom de gör en större investering i samarbetet.

Fördelar

 • Utbildning och certifiering i produkt och försäljning
 • Fortlöpande utbildning i produkten
 • Synlighet på Sensavis.com
 • Generiska marknadsmaterial (kan översättas/anpassas)
 • Partnernyhetsbrev
 • Interna licenser
 • Säljstöd och teknisk support
 • Leads

Krav

 • Utbildning och certifiering av 1-2 personer
 • Affärsplan som skapas med stöd av Sensavis
  • Försäljning – mål sätts och följs upp på kvartalsbasis
  • Marknadsföring – marknadsaktiviteter och mål sätts och följs upp på kvartalsbasis

Återförsäljarpartner

Sensavis återförsäljarpartners hanterar relationen med slutanvändare. Beroende på den lokala organisationen kan de ha en relation med en lokal distributör för försäljning och marknadsföring. Återförsäljarpartners har oftast en lägre marginal än distributörer då de inte gör en lika stor investering i samarbetet.

Fördelar

 • Utbildning och certifiering i produkt och försäljning
 • Fortlöpande utbildning i produkten
 • Synlighet på Sensavis.com
 • Generiska marknadsmaterial (kan översättas/anpassas)
 • Partnernyhetsbrev
 • Interna licenser
 • Säljstöd och teknisk support
 • Leads

Krav

 • Utbildning och certifiering av 1-2 personer
 • Affärsplan som skapas med stöd av Sensavis
  • Försäljning – mål sätts och följs upp på kvartalsbasis
  • Marknadsföring – marknadsaktiviteter och mål sätts och följs upp på kvartalsbasis

Utbildningspartner

Sensavis utbildningspartners är utbildningsföretag som arbetar inom utbildningssektorn, har bra nätverk och ramavtal. Hos dem arbetar utbildare med erfarenhet från skolan, och om de erbjuder e- eller distansutbildning, har de rätt verktyg och infrastruktur på plats.

Fördelar

 • Gemensamma marknads- och säljaktiviteter mot Sensavis kunder
 • Utbildning och certifiering i produkt och försäljning
 • Fortlöpande utbildning i produkten
 • Synlighet på Sensavis.com
 • Generiska marknadsmaterial (kan översättas/anpassas)
 • Partnernyhetsbrev
 • Interna licenser
 • Säljstöd
 • Teknisk support
 • Leads

Krav

 • Företaget måste ha pedagoger med erfarenhet från skolan
 • E-utbildningsföretag måste ha verktyg och infrastruktur på plats
 • Utbildning och certifiering av 1-2 personer
 • Affärsplan som skapas med stöd av Sensavis
  • Försäljning – mål sätts och följs upp på kvartalsbasis
  • Marknadsföring – marknadsaktiviteter och mål sätts och följs upp på kvartalsbasis

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du är intresserad av att bli vår partner. Du hittar en lista över våra nuvarande partners här.