Press center

For media inquiries, please contact:

Marvin Turkia | CEO & President

+46(0) 70 608 34 65 | marvin.turkia@sensavis.com

Bolagsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 6 maj 2021 mars 31, 2021 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma torsdag den 6 maj 2021, kl. 14:00 via webbmöte. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 28 april 2021 vara införd i

Läs mer

Bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 28 april 2020 mars 27, 2020 KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdag den 28 april 2020, kl. 14:00 på bolagets kontor, Vendevägen 89, Danderyd. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 22 april

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) - 27 maj 2019

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma måndag den 27 maj 2019, kl. 15:00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 C, Kista. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21 maj 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) - 14 december 2018

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796–1205, kallas till extrastämma fredagen den 14:e december 2018, kl. 13:00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 C (bottenvåning) i Kista. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 7 december 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) - 3 augusti 2018

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796–1205, kallas till extrastämma fredagen den 3:e augusti 2018, kl. 13:00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 C (bottenvåning) i Kista. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 27 juli 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina

Läs mer

Uppdaterad policy för hantering av personuppgifter

Den 25:e maj i år börjar den nya dataskyddslagen GDPR att gälla inom EU. I enlighet med det nya direktivet har vi tagit fram en ny policy om hur vi på Sensavis hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta oss på 010-207 11 00 eller info@sensavis.com. Här hittar du

Läs mer

Press images

High resolution images from Sensavis Visual Learning Tool