Vårt utbildningsteam erbjuder både fasta och skräddarsydda kurser för att passa dina/era behov. Nedan ser du tre fasta kurser, tidsåtgång, syfte och mål. Om du vill veta mer, boka en utbildning eller diskutera era utbildningsbehov, vänligen kontakta utbildning@sensavis.com.

Grundutbildning

Tidsåtgång
3 timmar, workshop

Syfte
Insikter i de pedagogiska möjligheterna med Sensavis Visual Learning Tool

Mål
Deltagarna får grundläggande kunskaper om innehållet och hur de navigerar i Sensavis. Kursen startar den pedagogiska processen genom metodtips, diskussioner och praktiskt arbete med programmet. Deltagarna får med sig något de kan använda redan vid nästa undervisningstillfälle.

Certifiering

Tidsåtgång
2 halvdagar, workshops

Syfte
Utbilda pedagoger som i sin tur kan utbilda kollegor (1-2 lärare per skola).

Mål
Deltagarna ska känna sig säkra på att använda Sensavis både när det gäller såväl innehåll som hantering. Deltagarna kan använda Sensavis i klassrummet och göra egna videos. Deltagarna kan ge andra lärare en grundutbildning i hur de kan arbeta med Sensavis.

Diplomering

Tidsåtgång
6 månader, workshops, webbseminarier, självstudier och slutuppgift

Syfte
Utbilda personer som kan ansvara för internutbildning/certifiering samt resultatanalys och uppföljning.

Mål
Projektledning gällande resultat, uppföljning och utbildning.