Sensavis Visual Learning Tool

Visa – Skapa – Aktivera

Sensavis stärker läraren genom att göra det enkelt att visualisera det abstrakta och förklara det komplexa. Appen är flexibel, interaktiv och tvingar inte läraren att rätta sig efter förutbestämda texter eller ljud. Innehåll inom biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik.

Ladda ner en 30 dagars testversion av Sensavis Win 10 app!

Ladda ner Sensavis iOS app!
(Kräver en licensnyckel, vänligen kontakta oss)

Visa

Använd Sensavis i klassrummet för att nå och inkludera alla elever i lärandet genom att förenkla det abstrakta och komplexa. Levande, interaktiva visualiseringar fångar elevernas intresse och ökar motivationen.

Med Sensavis kan du skapa en gemensam bild att utgå ifrån för att sen utforska och borra djupare tillsammans. Det är också ett stort stöd för elever som har svårigheter med att bygga inre landskap, eller har svårigheter med abstrakt och konceptuellt tänkande. Läs mer

Skapa

Videorättigheter låter dig skapa och individanpassa dina egna utbildningsmaterial i form av filmer, exempelvis för att flippa klassrummet. Filmerna stödjer ett språkfrämjande arbetssätt genom att skapa ett gemensamt språk och en gemensam terminologi. Rita direkt på visualiseringarna för att förklara, etikettera eller visa samband. Lärandet stärks genom din röst och pedagogik.

Översätt filmerna för att hjälpa elever med svenska som andraspråk att tillgodogöra sig ämneskunskapen. Filmerna kan också delas mellan lärare för att underlätta det kollegiala lärandet eller för att hjälpa skolor, kommuner, eller till och med länder att skapa högkvalitativ utbildning genom en egen resursbank. Läs mer

Aktivera

När eleverna själva får arbeta med Sensavis utvecklas deras förmågor eftersom de kan utforska, undersöka, samarbeta, skapa och i sin tur lära andra elever. På detta sätt kan eleverna fördjupa, bredda och förstå sitt eget lärande.

Eleverna går från passiva konsumenter till aktiva producenter då de arbetar med sina interaktiva projekt. Att kunna följa elevernas utveckling gör de formativa bedömningarna enklare. Läs mer

Videorättigheter är enbart tillgängligt vid skol- eller kommunlicens.

Vår utvecklingsprocess: Feedback från användarna

Vi kommunicerar kontinuerligt med våra kunder om vad de önskar i kommande versioner av produkten, och involverar sedan flera skolor och ämnesexperter när vi utvecklar innehållet. Denna process och dialog säkerställer att vi utvecklar det innehåll som är mest relevant och efterfrågat i skolor världen över, och garanterar en produkt av högsta kvalitet.

Här hittar du en detaljerad innehållsförteckning över allt innehåll i produkten. Här hittar du vår lanseringsplan med kommande innehåll.