Minimikrav för att en skola ska kunna arbeta med Sensavis visuella lärverktyg för att visa, skapa och aktivera är tillgång till en Windows-dator eller Apple iPad.

Skolor med Chromebook- eller Apple OSX-miljöer kan aktivera eleverna genom att använda Sensavis bibliotek av tysta filmer eller filmer skapade av läraren. Skolor med Windows- eller Apple iPad-miljöer kan installera Sensavis direkt på elevernas enheter.

En licens

Individuell prissättning, begär en offert genom att klicka på "Begär offert".

Videorättigheter:

Nej

Skollicens

Volymavtal med licenser till alla elever och lärare

Videorättigheter:

Ja

Kommunlicens

Volymavtal med licenser till alla elever och lärare

VIdeorättigheter:

Ja