Kooperativt lärande

Skolsystemet i Wilson County (Tennessee, USA) utbildar ca 18 000 elever från förskola till vuxenutbildning.

Utmaningar

 • Individanpassa utbildning för att möta olika behov
 • Kollegialt lärande och samarbete i distriktet
 • Öka elevernas engagemang och motivation

Lösning

 • Flipped Classroom-strategi
 • Mediacenter på skolorna
 • Sensavis med videorättigheter
 • Microsoft PowerPoint

Resultat

 • Ökat engagemang i klassrummet
 • Ökat fokus och fördjupade kunskaper
 • Bättre resultat i formativa och summativa bedömningar
 • En utmärkelse för ”Digital Content and Curriculum” från Center for Digital Education

Skolorna i Wilson County erbjuder innovativa undervisningsmetoder och möjligheter för lärare, föräldrar, elever och samhället att förbättra elevernas lärande genom att skapa dynamiska, individanpassade, digitala lärmiljöer. Ett av verktygen som används är Sensavis. Innehållet, som kan ses i både 3D och VR, har helt transformerat distriktets möjlighet att möta elevernas tekniska och akademiska behov. Sensavis används för klassrumsundervisning, i kombination med Microsoft Office Mix för att skapa videos för flipped classroom och för kollegialt lärande och professionell utveckling. Eleverna kan dessutom få tillgång till verktyget i skolornas mediecenter där de tillsammans kan skapa VR-filmer med ljud som terminsprojekt.

Klassrum och flippade klassrum

Kim Clemmons, Supervisor of Instructional Technology i skoldistriktet Wilson County, ser hur Sensavis stöttar distriktets digitala plan; att använda teknik för att förbättra undervisning och lärande genom ökat elevengagemang. ”Genom att skapa lärmiljöer med eleven i fokus, hjälper vi eleverna att skapa meningsfulla och bestående kunskaper. Sensavis hjälper oss att undervisa i viktiga koncept inom STEM (Science, Technology, Engineering, Math), vilket skapar en grund när eleverna ska plugga vidare eller gå ut i arbetslivet.

Annina Williams, en av lärarna som använder Sensavis, berättar entusiastiskt om upplevelsen i klassrummet: “Det är fantastiskt att använda verktyget i klassrummet eftersom lärare och elever kan utforska ämnen och tillsammans se helheten. Pedagogen kan ställa frågor som får eleverna att tänka till och eleverna få svar på sina frågor om svåra ämnen. På så sätt fördjupas deras lärande och de får en större förståelse för utmanande och svåra koncept.”

Annina har också haft ansvar för att utbilda lärare inom skoldistriktet i olika sätt att använda Sensavis, bland annat i kombination med Microsoft Office Mix. ”Lärarna använder Sensavis och Office Mix för att skapa filmer för att flippa klassrummet. Kombinationen ger dem möjlighet att nå varje elev på deras nivå. De elever som ligger långt fram kan få mer material så de kan fortsätta utforska ämnet, elever som behöver extra stöd kan få mer djupgående förklaringar och instruktioner så de kan lära sig ämnet. Pedagoger jobbar även tillsammans över hela distriktet med att dela filmer och prov med varandra.  Arbetssättet uppmuntrar både samarbete mellan pedagogerna och att aktivt engagera eleverna i lärprocessen.”

Mediacenter

Eleverna i Wilson County har tillgång till avancerad teknik och kan skapa sitt egna VR-innehåll inom biologi, kemi, fysik, matte, geografi och teknik. Med 3D eller VR-glasögon kan eleverna utforska och tillsammans skapa egna videos med ljud som terminsprojekt. En elev säger: ”Det är bättre än de flesta läroböcker. Jag kan titta på innehållet, leka med det, snurra runt det – i en textbok kan jag bara läsa. Sensavis ändrar vårt perspektiv!”

Resultat

Att använda interaktivt visuellt innehåll har hjälpt skolorna att individanpassa undervisningen för eleverna, vilket har skapat en större förståelse och ökat elevernas intresse. Lärarna är glada över resurser som kan engagera eleverna i ämnena och göra lärandet intressant och roligt. Skoldsitriktet har sett en märkbar förbättring i elevernas förståelse av svåra koncept både i formativa och summativa bedömningar.

I juni 2016 fick Wilson County Schools ta emot en utmärkelse, ”Digital Content and Curriculum Award” från Center for Digital Education, för sitt arbete med ny, innovativ teknik och innovativa utbildningsmetoder för att fånga elevernas uppmärksamhet och fördjupa deras lärande och kunskaper med hjälp av 3D-teknik.

Tags: 21st century learning, flipped classroom, peer-to-peer learning, STEM, student activating education, swedish, visual learning, VR
Check all Uncheck all