Digitalt berättande, årskurs 3

Eleverna i årskurs 3 på en skola i Stockholmsområdet har fått en tyst film baserad på Sensavis visualiseringar och jobbar i grupp med att ljudsätta den. Enligt läraren jobbar eleverna aktivt med den kunskap de har inom området, repeterar och tar om inspelningen för att filmen ska bli så bra som möjligt.

Läraren menar att han har möjlighet att kartlägga vilka begrepp de använder och hur. Eleverna jobbar aktivt med att utveckla förmågorna kommunikation och kollaboration. Den största vinsten är att eleverna går från att vara passiva konsumenter till aktiva producenter! Se eleverna arbeta och ta del av den färdiga filmproduktionen nedan.

Tags: 21st century learning, biology, STEM, student activating education, swedish
Check all Uncheck all