Egna undervisningsmaterial säkerställer kvalitet

Medlearn finns över hela Sverige och utbildar varje år ca 4000 studerande inom vård, omsorg, tandvård och hälsa. 

Utmaning

  • Eleverna hade svårt att klara Medicin 1 och 2
  • Många elever med svenska som andraspråk
  • Få ut eleverna snabbt i arbetslivet

Lösning

  • Sensavis med videorättigheter
  • Olistat videobibliotek på YouTube
  • Länkar i kursmallar på itslearning

Resultat

  • Bättre förståelse för svåra begrepp
  • Säkerställd kvalitet på utbildningsmaterial
  • Bättre stöd för elever med svenska som andraspråk

Medlearns pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet med målet att förbereda eleverna för yrkeslivet. John-John Ernstsson arbetar som kvalitets- och utvecklingschef, och var den som först kom i kontakt med Sensavis: ”Vi har små enheter runt om i landet. Alla har utmaningar med Medicin 1 och 2, erkänt svåra kurser inom vuxenutbildningen, där eleverna lär sig bland annat anatomi, fysiologi och sjukdomslära. När jag såg visualiseringarna tänkte jag direkt video, att eleverna kanske skulle lyckas bättre om vi visar eleverna vad vi pratar om istället för att just prata om det.”

Kartläggning motiverade inköp

John-John samlade en grupp lärare för kurserna för att kartlägga behovet. Vilka kursmoment behövde styrkas? Hur många filmer kunde det röra sig om? När kartläggningen var klar och gruppen hade skapat sig en uppfattning om vad de skulle kunna få ut av verktyget fattades snabbt ett beslut om att köpa in Sensavis med videorättigheter. En av lärarna fick huvudansvar för att producera filmerna.

Medlearn utbildar både elever i skolsal och på distans. Därför var både tillgänglighet och enkelhet viktigt för att säkerställa att eleverna fick direkt tillgång till filmerna. Lösningen var att lägga upp filmerna olistade på Youtube och sedan bädda in dem i lärplattformen itslearning under rätt kursavsnitt.

”Vi jobbar i ett projekt med två steg. Det första steget var att identifiera och skapa 20-30 filmer för Medicin 1 och 2, vilket vi nu är klara med. Alla som börjat en utbildning från början på hösten har tillgång till dessa filmer. Nästa steg inleder vi just nu, vi har en ny lärare som har i uppdrag att spela in 30-40 filmer, nu kommer vi att bredda oss även till andra kurser. Vi kommer att vara klara med det till jul”, berättar John-John.

Klassrummets gränser suddas ut

Med hjälp av filmerna kan Medlearns undervisning på ett enkelt sätt sträcka sig utanför klassrummen. Eleverna har tillgång till filmerna och kan när som helst gå in och titta på dem, oavsett de går en kurs på plats eller på distans. Om en elev har behov kan de se filmen flera gånger. Läraren kan också använda filmen i klassrummet, gå igenom och diskutera innehållet. ”På dessa svåra kurser handlar det om att öka förståelsen för saker som lärare kan ha svårt att förklara. Om vi blir ännu bättre på att utbilda undersköterskor på våra utbildningar leder ju det till att vi får bättre undersköterskor ute i vård- och omsorgen. Det här är inte hela lösningen, men det är ett viktigt komplement”, säger John-John.

Garanterar kvaliteten

Genom att ha byggt upp ett videobibliotek kan Medlearn också säkerställa att utbildningsmaterialet alltid är detsamma och håller samma höga kvalitet, rätt budskap och språk, oavsett lärare.

”När vi gick in i projektet hade vi som målbild att kunna korta tiden från utbildning till anställning, att kunna individanpassa utbildningen ytterligare för eleverna samt att få ett bra verktyg för att arbeta med elever med svenska som andraspråk. Än så länge är det för tidigt att dra några konkreta slutsatser, vi kommer att göra en djupare analys av användandet under hösten. Det vi kan se är att både lärare och elever tycker att materialet är mycket bra. För elever som har svenska som andraspråk är det mycket värdefullt med visualiseringarna. Vi får extremt bra utväxling på att skapa utbildningsmaterial centralt som sen kan användas på alla kurser”, avslutar John-John.

Tags: flipped classroom, physiology, second language teaching, swedish
Check all Uncheck all