TheFlippedScientist: Att göra det osynliga synligt

Läs detta intressant blogginlägg om innovativa undervisningsstrategier för att förbättra lärandet i klassrummet,  kognitiv belastning och hur denna lärare använder Sensavis visuella lärverktyg i kombination med Microsoft Office Mix för att hjälpa eleverna att konstruera mentala modeller av vetenskapliga principer! Du hittar blogginlägget här.