Stockholms stad stärker samarbetet med Sensavis runt satsningen på tillgängliga digitala lärmiljöer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är i fokus.

Som en del av sin satsning på tillgängliga lärmiljöer väljer nu Stockholms stad att tillgängliggöra Sensavis digitala utbildningsverktyg för samtliga skolor i Stockholms stad, med syftet att inkludera och möjliggöra lärandet för alla elever i alla åldrar.

”Allt fler skolor i Stockholms stad väljer att arbeta med Sensavis för att stärka lärandet för elever i olika åldrar. Då vi nu har kommit överens om ett centralt avtal med Sensavis så säkerställer vi inte bara tillgång till ett högkvalitativt utbildningsmaterial för samtliga skolor i Stockholms stad utan skapar dessutom en likvärdig lärmiljö där alla elever i Stockholms stad nu kan ges ytterligare möjligheter att stärka sitt lärande”, säger AnnMarie Taylor IT-chef på Utbildningsförvaltningen.

Sensavis Visual Learning Tool, som kanske bäst beskrivs genom denna 3 min korta film: https://vimeo.com/299042353, kommer att vara en viktig resurs i arbetet runt framförallt lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Men Stockholms stad ser även möjligheter för stadens lärare att arbeta med språkutveckling och att stärka den digitala kompetensen – för både lärare och elever.
Att Sensavis appar också kan användas för alla åldrar, från förskola till gymnasiet, öppnar dessutom upp för ett brett användande.

”Förvaltningen fortsätter att fokusera på de prioriterade områdena där undervisning av nyanlända elever och digitalisering som ett verktyg för att utveckla lärandet ingår. Allt arbete på förvaltningsnivå utgår från att elevens lärande och utveckling skall gynnas. Med detta beslut lägger vi nu till ytterligare en pusselbit i arbetet där alla skolor i Stockholms stad kan stärka arbetet med inkluderande lärmiljöer. Med den information vi har från skolor som redan använder Sensavis är vår förhoppning att detta möjliggör att fler elever kan lyckas bättre i skolan, samtidigt som dessa verktyg kan bidra till att öka möjligheten för våra lärare att förflytta elevernas lärande från passiv konsumtion till aktiv produktion”, säger AnnMarie Taylor vidare.

”Vi är både stolta och glada över att Stockholms stad nu väljer att ge samtliga skolor möjlighet att använda våra verktyg för stärkt lärande i skolan. Det visar också att vår strategi där vi fokuserar på att hjälpa elever att förstå komplexa och abstrakta delar av ett ämnesområde är rätt i den digitalisering som nu pågår i skolans värld. Om vi kan underlätta för fler elever att ta till sig nya kunskaper och uppfylla sina mål så är alla vinnare”, säger Fredrik Olofsson, VD på Sensavis.

Sensavis Visual Learning Tool är ett interaktivt visuellt läromedel som förenklar lärandet genom att visualisera det som är abstrakt och komplext att förstå så att eleverna kan lära sig mer på kortare tid. Sensavis appar innehåller moduler för biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik. Verktyget används idag inom alla utbildningsnivåer, från förskola till universitet i mer än 40 länder världen över.

Om Sensavis
Sensavis är ett svenskt företag med kontor i Kista norr om Stockholm. Sensavis har sedan 2013 fokuserat på att skapa interaktiva visualiseringar för skola med syftet att underlätta lärandet i alla åldrar.